Reinventing organizations

Чували ли сте за новия тип организации, където:

-хората се самоуправляват;

- взимат решения - не оперативни, а стратегически;

- сами разпределят паричните потоци и т.н.?

Новоутвърдени ли са те или могат да бъдат и съществуващи, възприели нов модел на мотивация на своите членове?

В какви сфери на икономиката са приложими новият тип организации?

Възможен ли е в България този модел или всичко отново е само пожелателно?

За Рикердо Семлер, Дамян Дамянов, Фредерик Лало, Йоз Де Блок - вдъхновители и реализатори на нови модели на управление в своите организации чуйте от интервюто ни, което Албена Паралингова даде на Дора Башакова от Българско национално радио.

http://www.youtube.com/watch?v=RkGM6xvqVlU&feature=youtu.be

Благодарим на едно скорошно събитие и на неговите организатори за Вдъхновението!