Индивидуални решения за ключови служители

А3-ВД притежава опит в разработването и провеждането на индивидуални обучения в областите:
- Ефективна комуникация
- Работа в екип
- Управление на екип
- Водене на преговори
- Управление на конфликти
- Лидерство и мениджърска ефективност
За кого е предназначено:
- мениджъри
- ключови служители
- служители с потенциал, които организацията желае да развива
Какво носи инвестицията в индивидуални обучения
1. Обучаемият получава знания, които съответстват на неговите индивидуални потребности.
2. Поставените цели са пряко свързани с неговата позиция и целите на организацията, в която работи.
3. Обучаемият има възможност да осъзнае, както своите силни страни, така и своите дефицити.
4. Сам изгражда ролеви модел, който лесно може да прилага в практиката и да коригира, когато ситуациите го изискват.
5. Прекият ръководител участва в обучителния процес – има възможност да обменя информация с обучителя за представянето на служителя и да получава насоки как усвоеното да бъде подкрепяно в ежедневната дейност.
6. Организацията инвестира в услуга с ясни цели и персонална актуализация – обучението може да бъде част от програма за развитие.

Обучението включва следните дейности:

Подготвителен етап
Анализ на длъжността
Среща с прекия ръководител на обучаемия
Среща с мениджър „Човешки ресурси”/или представител на топмениджмънта/
Среща с обучаемия
Изготвяне на индивидуален профил на обучаемия с инструментите LSI 1 и LSI 2 на Human Synergistics International.
Съобразно целите на организацията и резултатите от анализите се изготвя индивидуална обучителна програма и съответните учебни материали
Цена 200 лв
Не са взети предвид транспортни разходи извън Пловдив.

Провеждане на обучителни сесии
Продължителност на всяка сесия – от 90 до 180 минути според потребностите на обучаемия
Цена – 150 лв
В цената са включени и работните материали
При формирането й не са взети предвид разходи при условия, различни от посочените.
След всяка сесия прекият ръководител/мениджър „Човешки ресурси” получава обратна връзка.
Препоръчителен брой сесии по дадена тема – не по-малко от 3.

Плащането се осъществява по банков път.
Ангажиментите на страните по заданието се договарят писмено.
При необходимост можем да предоставим референции от клиенти.