Организационен профил

Ако се провокирате да мечтаете по-експанзивно, да си представяте вашата организация един размер по-голяма, да си поставяте целите поне една стъпка отвъд онова, с което се чувствате удобно, ще сте принудени да растете. А това ще ви принуди да вярвате в по-големите възможности

 
Можем да изготвим организационен профил на вашата организация или нейни структурни звена като сравним данните с организационни норми, определени от повече от 4000 служители в над 200 организации по света.
 
Анализът отговаря на 2 въпроса:
Какво очаква ръководството от хората в организацията по отношение на:
поставянето на цели
         планирането на работата
изпълнението на задачите
         поемането на отговорности
         взимането на решения
         признаването на грешки
         екипното взаимодействие
         обслужването на клиентите
Как тези очаквания се отразяват  на хората от организацията по отношение на:
         споделянето на организационните ценности
         приемане на организационните цели
         яснотата на ролите
         споделянето на отговорности
         лидерството
         мотивацията
         сътрудничеството
         предаването на знания
         ангажираността
       обслужването на клиенти и партньори