За A3-VD

Диана Маврова

Диана Маврова

Йорданка Дуванджиева

Йорданка Дуванджиева

Албена Паралингова

Албена Паралингова
  • Веселина Щерева
    Веселина Щерева

Екип

Веселина Щерева
Притежава висше икономическо образование от ВИНС – Варна и дългогодишен професионален опит в сферата на строителството, производството и услугите. За работата си с мениджъри, парични потоци и активи казва: „Ние си обичаме клиентите!” Това нейно „ние” е в основата на концепцията й за ефективното лидерство. Обича всичко в работата си. Свободното си време посвещава на хората, които обича. И на планините. 

Диана Маврова
Магистър „Счетоводство и контрол”, СА „Д. Ценов” – Свищов.
Работи в екипа от 2002 г. Обича правилата в своята работа. Определя се като „надарена с интуиция и широта на мирогледа”. Другата й страст е нумерология и астрология.

Йорданка Дуванджиева 
Магистър "Управление на човешките ресурси" ПУ "Паисий Хилендарски" 
Обича света, природата и хората. Определя се като миролюбива и толерантна.
Отговаря за всичко свързано с трудовите правоотношения.

Албена Паралингова
Магистър „Икономика и организация на труда”, УНСС – София.
Специализация „Управление на човешките ресурси”.

Притежава над 12-годишен професионален опит в сферата на управлението и развитието на човешките ресурси.
Експертиза в областите:
-Администриране на персонала
- Pay-roll
- Обучение
- Управление на представянето
- Управление на промяната
Акредитиран консултант на „Хюман Синерджистикс Интернешънал”от 2009-та година.
Инструменти:
- Индивидуален профил
- Екипна ефективност
- Диагностика и управление на организационата култура

Сертифициран треньор по групово-динамични тренинги по темите:
- Комуникативни умения
- Работа в екип и екипна съвместимост
- Водене на преговори
- Управление на конфликти
- Ефективно управление и лидерство

Сертифициран оценител на професионално значими качества и компетенции в Асесмънт център
Член на Българската асоциация за управление на хора.

В периода октомври 2011 – декември 2012 година е един от двамата координатори на Пловдивския клуб към Българската асоциация за управление на хора.

От 2012 година ръководи проект за създаване, тестване и внедряване на секторен компетентностен модел във фасилити мениджмънт сектора в България като част от проект на Българска стопанска камара „Разработване и внедряване на информационна система за оценка на компетенциите на работната сила по браншове и региони“,по Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси” 2007-2013, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд и Европейския фонд за регионално развитие.

В периода 2014-2015 година преминава 2-годишна следдипломна квалификация към Национална спортна академия като инструктор по йога.
Вече интегрира йога принципите и практиките в програмите за развитие на хора в организациите.
Вдъхновител на уникалните Антистрес модули като част от тиймбилдинг програмите Wellness Team Solutions.

За себе си казва: „Популярно мислене = Нормално мислене = Средно мислене!”